در صورت خرابی یا مغایرت کالای ارسالی می توانید از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک و یا بخش تماس با ما هر گونه مغایرت و خرابی را به تیم پشتیبانی اطلاع دهید. بدیهی است فروشگاه السای خود را موظف به عودت کالا می داند و کارشناسان ما شما را جهت استرداد کالا راهنمایی خواهند کرد.