در حال حاضر ارسال به همه شهرها به استثنای شهر تبریز از طریق پست و در مواقع ضروری از طریق تیپاکس (بعد از هماهنگی با خریدار) انجام می شود. و سفارشهای شهر تبریز از طریق ارسال با پیک صورت می پذیرد.

  • هزینه ارسال سفارشات برای کل کشور: 20 هزار تومان
  • هزینه ارسال سفارشات زیر 200 هزار تومان شهر تبریز :  12000 تومان
  • هزینه ارسال سفارشات بالای 200 هزار تومان شهر تبریز :  رایگان