1- اگر سفارشتان را از طریق وب سایت ثبت کنید، بعد از اتمام سفارش، به درگاه پرداخت وصل خواهید شد و بعد از پرداخت سفارشتان نهایی و ارسال خواهد شد.

2- اگر از طریق تلگرام، یا اینستاگرام اقدام به ثبت سفارش کرده باشید. مبلغ سفارش خود فقط به یکی از دو شماره کارت زیر کارت به کارت کرده و فیش واریزی را برایمان ارسال کنید تا سفارشتان نهایی گردد.

6104337729914240 – بانک ملت به نام سهیلا کاظم پور دمشقیه
6037997310960464 – بانک ملی به نام رسول عادل اسکندانی